Profetieën toetsen

 

Je hebt een profetisch woord ontvangen of gelezen, maar wat nu? Hoe ga je hiermee om? 


1 Thessalonicenzen 5 vers 20 en 21 : “Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede.” 


Het is belangrijk de profetie te toetsen, vooral als het een richtinggevende profetie is die gaat b.v. over je bestemming of roeping. Mijn ervaring is dat wij een sprekend Gods hebben, die de profetie die je hebt ontvangen zal bevestigen. Misschien is het een bevestiging van een eerdere profetie of van wat je zelf van de Heilige Geest hebt gehoord.

Stap 1 - Schrijf de profetie helemaal uit 
Hopelijk is je profetie opgenomen op je telefoon. Schrijf hem dan helemaal uit. Heb je geen opname schrijf dan op wat jij je nog kunt herinneren. 

Stel je zelf de vraag of het Bijbels is wat er geprofeteerd is. Geeft de profetie het hart van de Vader weer? Ook al wijst de Heilige geest je op zaken in je leven, Hij zal dat altijd in liefde doen, met een handreiking en aanmoediging jou daar mee te helpen. Staat Jezus centraal in de profetie die je hebt gekregen? Word je door de profetie bemoedigd en gemotiveerd om (de juiste) stappen te zetten in een bepaalde richting? 


Het kan zijn dat jij je in sommige onderdelen van de profetie niet herkend, wijs dan niet de hele profetie af. Het kan zijn dat wat je niet herkend later alsnog bevestigd wordt dat het toch van de Heilige Geest is, maar soms is dat niet het geval dan mag je het los laten. Mijn ervaring is dat waarvan ik eerst dacht dat een gedeelte niet juist is, of goed voelde toch later bevestig werd of in vervulling ging. God bevestigd Zijn woord. Het gebeurt regelmatig dat je het woord of delen ervan vaker zult terug horen ter bevestiging dat het van God komt.

Stap 2 - Bid voor de profetie 

Vraag de Heilige Geest wat Hij met deze profetie tegen je wil zegen. Als je de profetie getoetst heb en je bent tot de conclusie gekomen dat hij juist is, of voor een deel juist is dan is het belangrijk te  gaan geloven wat God tegen jou heeft gezegd. Je mag de profetie uit bidden over je leven.

Daarnaast mag je de Heilige Geest vragen welke stappen jij mag zetten om wat Hij heeft gezegd in vervulling te zien gaan in je leven. Sommige profetieën gaan over de korte termijn, het hier en nu, maar het gebeurt ook dat  het over de lange termijn gaat, over iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Ook is het zo dat  je een gedeelte krijgt over wat in jou boekrol staat geschreven. Over jou bestemming en Gods plan met jou leven. Als je weer een profetie ontvangt kan dat een aanvulling zijn over dat wat God eerder heeft gezegd.

Stap 3 - Deel het woord met je geestelijke adviseur 

Wanneer je een richtinggevende woorden ontvang door profetie of wanneer je die zelf gekregen hebt deel het dan met je geestelijke adviseurs om raad te vragen. Richtinggevende woorden zeggen je een andere stap te zetten, bv. een andere baan, of studie e.d. Dit zijn beslissingen die grote impact hebben over je leven.

Stap 4 - Je bent nog niet volwassen 

 Het is dan belangrijk om je ouders/verzorgers hierin te betrekken als dat mogelijk is. Samen kun je naar het woord luisteren bespreken en toetsen. Mocht dat niet kunnen bv. omdat je ouders/verzorgers niet gelovig zijn, kun je dat ook doen met je jeugd/tiener leider of iemand anders in je familie.

Tot slot
Profetie is een gave waarin de Heilige Geest door ons heen spreekt. Diegene die profeteert strekt zich uit om dat zo goed mogelijk te doen. Wij zijn niet volmaakt en maken fouten daarom ligt er ook een verantwoordelijkheid bij diegene die de profetie krijgt deze te toetsen. Wij mogen in liefde daarin met elkaar omgaan.