Provincies: Noord-Holland

Noord-Holland

 

 

Het licht van Mijn aanwezigheid zal steeds feller gaan schijnen, van Texel tot Amsterdam. Ik zal komen en Mijn kerk zuiveren met het waterbad van Mijn Woord. Alles wat recht is zal Ik zegenen en wat krom is, zal Ik recht maken, wat waar is, zal zegevieren, maar wat niet waar en niet van Mij komt, zal Ik aan jullie openbaren, zodat jullie niet misleid worden door de leugen die in de wereld is. Ik zal Mijn Woord bij jullie grondvesten en Mijn Heilige Geest zal de diepte ervan openbaren. Het Woord zonder daden draagt geen vrucht, daarom roep Ik jullie op om te wandelen in Mijn Woord en te luisteren naar Mijn stem, om te handelen naar wat Ik spreek. 

 

Noord-Holland, dit is de tijd van een geestelijk ontwaken onder alle bevolkingsgroepen, vooral onder de jonge mensen. Dit is de tijd van schudden waarbij het kaf van het koren wordt gescheiden, de tijd waarin het lichaam van Christus steeds feller gaat schijnen en zichtbaar is voor haar omgeving. 

 

Noord-Holland zal een tijd van oogst kennen, waarin velen tot geloof gaan komen, een tijd van reformatie en verandering, een tijd waarin onrecht aan het licht zal komen, vooral bij de bestuurders van jullie provincie, waar er oog zal zijn voor mensen in nood, waar ze ook maar vandaan komen. 

 

Dit is de dag en dit is het uur waar jullie op hebben gewacht, waarop jullie gebeden voor Noord-Holland in vervulling zullen komen, waarop datgene wat jullie gezaaid hebben, op zal komen, waarop het lichaam van Christus niet alleen blijft doen wat ze gewend zijn, maar mee zullen gaan met de wind van Mijn Geest. 

De dag en het uur waarop in elke stad en dorp het evangelie gehoord gaat worden en nieuwe kerken zullen ontstaan. Mijn kerk zal dan vol kracht en autoriteit zijn en niet langer zal toestaan dat de duivel rondgaat al stelende en  vernietigende. Mijn kerk zal een machtig leger zijn die Noord-Holland gaat innemen en zal zeggen: Genoeg is genoeg. 

 

19-09-2023  

Noord-Holland

 

 

Het licht van Mijn aanwezigheid zal steeds feller gaan schijnen, van Texel tot Amsterdam. Ik zal komen en Mijn kerk zuiveren met het waterbad van Mijn Woord. Alles wat recht is zal Ik zegenen en wat krom is, zal Ik recht maken, wat waar is, zal zegevieren, maar wat niet waar en niet van Mij komt, zal Ik aan jullie openbaren, zodat jullie niet misleid worden door de leugen die in de wereld is. Ik zal Mijn Woord bij jullie grondvesten en Mijn Heilige Geest zal de diepte ervan openbaren. Het Woord zonder daden draagt geen vrucht, daarom roep Ik jullie op om te wandelen in Mijn Woord en te luisteren naar Mijn stem, om te handelen naar wat Ik spreek. 

 

Noord-Holland, dit is de tijd van een geestelijk ontwaken onder alle bevolkingsgroepen, vooral onder de jonge mensen. Dit is de tijd van schudden waarbij het kaf van het koren wordt gescheiden, de tijd waarin het lichaam van Christus steeds feller gaat schijnen en zichtbaar is voor haar omgeving. 

 

Noord-Holland zal een tijd van oogst kennen, waarin velen tot geloof gaan komen, een tijd van reformatie en verandering, een tijd waarin onrecht aan het licht zal komen, vooral bij de bestuurders van jullie provincie, waar er oog zal zijn voor mensen in nood, waar ze ook maar vandaan komen. 

 

Dit is de dag en dit is het uur waar jullie op hebben gewacht, waarop jullie gebeden voor Noord-Holland in vervulling zullen komen, waarop datgene wat jullie gezaaid hebben, op zal komen, waarop het lichaam van Christus niet alleen blijft doen wat ze gewend zijn, maar mee zullen gaan met de wind van Mijn Geest. 

De dag en het uur waarop in elke stad en dorp het evangelie gehoord gaat worden en nieuwe kerken zullen ontstaan. Mijn kerk zal dan vol kracht en autoriteit zijn en niet langer zal toestaan dat de duivel rondgaat al stelende en  vernietigende. Mijn kerk zal een machtig leger zijn die Noord-Holland gaat innemen en zal zeggen: Genoeg is genoeg. 

 

19-09-2023