Landen: Nederland

De leeuw van Judah brult!

Dit is de tijd dat wachten geen optie meer is. Er is geen tijd meer om uit te stellen. Nu, zegt de leeuw van Juda, nu is het jouw tijd om vol in Mijn kracht te gaan staan. Dit is de dag om je wapenrusting aan te doen en ten strijde te trekken. Om de leugens te ontmaskeren en verbonden te zijn met de waarheid, de Here Jezus Christus.

 

Ik ben God, de Alpha en de Omega, het begin en het einde, die Mijn verbond met Mijn volk Israël zal nakomen. Die trouw is aan Zijn verbond met het lichaam van Christus, "dat de poorten van het dodenrijk haar niet zullen overweldigen, Matteus 16 vers 13-19". Ik ben trouw aan Mijn verbond met de mensheid in de dagen van Noach. Mijn woorden en beloften die Ik door Mijn profeten gesproken heb, in het verleden en het heden, zijn ja en amen. 

 

Ik ben getrouw, de God van Abraham, Izaak en Jacob, de Vader van de Here Jezus Christus. De schepper van hemel en aarde, Ik sprak en het was er. En ook nu spreek Ik, dit is de tijd van reiniging en heiliging. De tijd dat Ik jullie nieren toets (Jeremia 17 vers 10), het huis van David en het lichaam van Christus oproep om te wandelen in recht en gerechtigheid. Ik spreek recht als rechter over jullie daden. Ik spreek jullie vrij van dat waar jullie je van bekeerd hebben. In Mijn genade ontferm ik Mij over een ieder die onrecht is aangedaan, ben Ik de God van hen in angst, de Vader die de tranen afwist van hen die huilen om het verlies van een geliefde, ben Ik de Vader van de kinderen, ben Ik bij hen die opgesloten zitten.

 

Dit zijn de dagen waar Mijn Koninkrijk baan breekt. Waar Mijn kracht zichtbaar zal zijn overal, over de hele wereld. Waar het licht zal schijnen in diepe duisternis en er een overwinningskreet zal zijn, temidden van oorlog. Ik herinner jullie er aan dat de strijd die jullie voeren niet tegen vlees en bloed is, dat jullie geroepen zijn om namens Mij, je te ontfermen over wie in nood zijn.

 

Nu, zegt jullie God, nu is de tijd om je volledig aan Mij over te geven, te gaan wandelen in je bestemming. Laat er geen vertraging meer zijn. 

 

Nu is het tijd om het uit te roepen naar Mij, te bidden en te vasten en in verootmoediging te gaan.

 

Maar dit is ook de tijd om te strijden, de wapens op te nemen en gebied in te nemen, de overwinning van Jezus te proclameren over waar jullie zijn.

 

18.10.23