Geestelijke strijd

Geestelijke strijd.
 
Inleiding:  Het volgende gedeelte geeft een inzicht in de geestelijke strijd vlak voordat de komt van Jezus wordt verwacht, tussen aan de ene kant God en Zijn engelen en aan andere kant de duivel met zijn demonen.
 
De strijdende engelen zijn druk in de weer, zeker nu ze vlak voor de opname van de gemeente staan.  Sommige engelen vragen:"Hoe lang gaat het nog duren voordat de Zoon des mensen Zijn bruid tot zich gaat nemen?" Het antwoord van hun bevelhebbers is kort en duidelijk:"Nog even volhouden tot de Almachtige het teken zal geven." Ook de dienende engelen hebben het druk, overal waar ze kunnen geven ze bijstand aan de gelovigen.
 
Hoe meer de tijd verstrijkt, hoe meer de demonische wereld verdeeld en uitgeput zal raken. Overal waar ze aanvallen, zullen ze stuiten op een muur van engelen door het gebed van de heiligen. Steeds vaker moeten de demonen in de verdediging en gebieden prijsgeven. Hun baas, de duivel, zal in grote onrust zijn want hij denkt de Christenen toch wel aardig onder controle te hebben, maar helaas!
 
De Heilige Geest zal er alles aan doe om de heiligen toe te rusten, door hen te laten zien welke geweldige wapenarsenaal ze hebben, en door ze te laten zien wie ze in Christus zijn. Sommige Christenen weten hier weinig van, hun denkwijze moet helemaal veranderen van een defensieve naar een offensieve houding.
Het zal het lichaam van Christus duidelijk worden dat de verschillende denkwijzen de kerk niet verdeelden, maar dat het een frontale aanval van de duivel is, die de kerk op zijn grondvesten doet schudden.
Een tijd van verzoening zal alle wonden helen en ervoor zorgen dat weer duidelijk word wie de werkelijke vijand is. "Deze gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden 1 petr. 5 vers 8"
 
 
Vroeger was er nog wel een plan in het rijk van de duisternis, maar vlak voor de opname zullen ze allen nog maar reageren op wat hen afkomt. Hun doel is om zoveel mogelijk Christenen uit te schakelen door misleiding, verdeeldheid  en persoonlijk falen. Naarmate het besef onder de demonen zal komen dat het een verloren strijd is, zullen ze zich erop richten gaan om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in de poel van het verderf.  Het rijk van de duisternis zal ook agressiever worden, ze zullen wild om zich heen gaan slaan.  Het leger van het Koninkrijk der Hemelen zal onvermoeibaar zijn. Telken mogen jullie het woord meer en meer leren begrijpen,  zullen teken en wonderen jullie volgen, en in de naam van Jezus zullen de demonen wijken.
 
Het rijk van de duisternis is er opgebrand onzichtbaar of vermomd te werk te gaan.
Vindingrijk als ze zijn, manifesteren ze zich binnen families, door vrienden en geloofgenoten enz. heen.
Ze doen zich voor als engelen van het licht ( 1 kor. 11 vers 14) Wanneer ze het vertrouwen gekregen hebben, slaan ze toe. Niet door grote leugens te vertellen maar  door veelal halve waarheden.
De demonen proberen de kerk af te leiden van haar doel, uit te gaan en alle volken tot Zijn discipelen te maken. Ze proberen de kerk in slaap te dompelen, zodat ze niet meer in verwachting van de komst van Jezus leven. Maar de kerk zal wakker zijn en hun streven doorzien. Vol van de Heilige Geest mag de kerk zich bewegen in de gaven van de Geest, zodat ze de geesten kan onderscheiden en de verborgenheden van harten kan doorzien. Er zal duidelijke onderscheiding zijn tussen de schapen en de bokken ( Math. 25 vers 32 en Joh. 10 vers 16). Een van de kenmerk van de bokken is religie: Het wel hebben over de dingen van Gods koninkrijk en deze te becommentariëren, maar er zelf niet in leven.
 
De machten van religie zullen overal de kop opsteken, telkens weer proberen ze de Heiligen te overspoelen met emmers vol ontmoediging. Helaas zullen hierdoor ook mensen de handdoek in de ring gooien en niet tot het einde toe volhouden ( Math. 10 vers 22) De oorzaak ligt vooral doordat ze zich niet bewust zijn van de geestelijke strijd. De mensen van vlees en bloed zijn veelal de uitvoerders van het vernietigende beleid van de duivel( Efez. 6 vers 10 t/m 20)
 
Opnieuw wordt er door de engelen gevraagd:"Hoe lang nog?" en het antwoord luidt:"Niet lang meer, want de tijd zal worden ingekort zodat de Heiligen het kunnen volhouden". Het geluid van de biddende en lofprijzende gelovigen dringt door tot de troonzaal van God. Opeens is er volop activiteit. De Almachtige vraagt:"Waarvoor wordt er gebeden?" Een engel geeft antwoord:"Voor de steden en de dorpen".
 
Er is een groot rumoer ontstaan in het rijk van de duisternis, groot alarm wordt er gegeven. De duivel staat op van zijn troon en loopt heen en weer, regelmatig vloekt hij. Dan stopt hij en neemt een besluit:"Roep de demonen bij elkaar" beveelt hij. Overal komen ze vandaan en hun bevelhebber, de duivel, neemt het woord:" Het moet afgelopen zijn met de gebeden van die Christenen, zij zijn het die het vijandelijke Koninkrijk van God in beweging tegen ons zetten. En omdat zij in geloof bidden, heb ik niets aan te voeren om het te stoppen.
Ga er op uit, probeer ze te verdelen en gebruik vooral de wapen van ontmoediging. O ja, probeer ze te verblinden voor hun eigen wapenarsenaal, en wie ze in Jezus zijn". De demonen gaan op hun doel af, maar overal waar ze komen, horen ze de gelovigen bidden en zingen. Jezus is Heer, de Koning der koningen en o het vloed van Jezus. Ze blijven verstijft van angst op afstand staan, want zolang het geluid van het biddend en lofprijzend  leger aanhoudt, kunnen ze niets doen. De bevelhebber fluistert:"Als de Heilige Geest hun maar niet een openbaring geeft van onze aanwezigheid." Het is te laat, luid horen ze een man spreken over een beeld dat bij hem binnenkomt, over een aanval van het rijk van de duisternis.  De gelovigen nemen hun autoriteit en bevelen de demonen te wijken in Jezus naam. Er is grote paniek bij de demonen en hun bevelhebber zegt:"Snel terug naar de basis, ze hebben ons ontmaskerd." Mat grote snelheid vertrekken ze en horen nog net het gejuich van de gelovigen beneden. Het resultaat is, dat er een grote opleving ontstaat in de dorpen en de steden. Ten volle kan de Heilige Geest bewegen en de gelovigen hebben de volle ruimte.
 
 
Het gebed is van groot belang in de geestelijk strijd, niet alleen het vragend gebed maar ook het werkelijk gaan staan in dat wat je Jezus Christus hebt gekregen. De vijand is ontwapend en openlijk tentoongesteld, dit houdt in dat wanneer je in God blijft , je niet bang hoeft te zijn voor een aanval van de duivel. Het wordt pas een probleem als je in het vlees wandelt in plaats in de Geest. Als vleselijke denken en handelen van de mensen om je heen jou van God weg houden. De meeste aanvallen van het rijk van de duisternis komen niet rechtstreeks, maar worden zorgvuldig opgezet via mensen, omstandigheden, maar ook door je eigen falen. Denk niet dat het verlossingswerk van Jezus beperkt is, want het bloed van de Heer Jezus Christus wast je voordurend schoon van alle ongerechtigheden. Schoon van alles wat er dagelijks aan je wast wil kleven. Daarom mag je telkens bij Hem komen om gereinigd te worden als je gezondigd hebt, de duivel heeft dan geen rechten meer over jou. Als je in relatie met God de Vader bent leert Hij anders te denken en te handelen.
 
"Als we nu eens de Christenen konden verleiden", merkt een demon op in een beraad die word gehouden in het koninkrijk van de duisternis. " Ja maar waarmee? We hebben van alles geprobeerd; verdeeldheid bijvoorbeeld, een tijdje ging het goed maar daarna vielen ze elkaar weer verzoenend in de armen." " En weet je nog, " zei een andere demon, " verleiding door onreinheid, bij een aantal hadden we beet, maar nu wordt er open over gesprokken, en velen zijn ervan bevrijd. Daarna probeerden we ze wereld gezind te maken door ze te overspoelen met rijkdom en zo". "Ja, dat was wel het domste wat jullie gedaan hebben", zei de ander, "Ik heb het nog zo gezegd". "Ja,ja, dat weten we nu wel," zei de duivel zelf, "Ze geven nu zoveel geld weg, dat er geen zendeling meer te kort komt". " Mag ik even," zei een demon," we hebben een ding nog niet geprobeerd: HOOGMOED". Een gejoel ging op, " Ja hoogmoed, dat ze denken dat wat de Almachtige doet vooral aan hen zelf te danken is, dat ze onzorgvuldig gaan worden in wat ze prediken en verkondigen". " En dit is ook een goede, dat ze het voor geld gaan doen." "Laten we ze vooral overspoelen met heel veel werk, dan maken we hun geestelijk en lichamelijk gestel stuk en hun gezinnen vallen uit elkaar."
 
Ik hoop dat je door dit stuk een beetje inzicht hebt gekregen in de handelwijze van onze vijand. Het Koninkrijk van God is een overwinnend koninkrijk, niet vanwege onoplettendheid, maar doordat we alert blijven en doordat we dicht met God en elkaar verbonden zijn. Bied weerstand aan de boze en hij zal weg meten gaan in Jezus naam.
 
 
 myShepherd Theunus Herder  Jan. 2011           ,
Date / Time
 
Hoofd menu
· Links
· HOME
» Preken
» blog
Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:


Vergeet me niet

[ ]
Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven en een email ontvangen zodra er wijzigingen zijn in de website?

Meld u HIER aan en laat uw email achter.
herder
Film Menu