Enkele gedachten over 2012

 Over 2012
 
Enkele gedachten over 2012.
 
In de levensloop van  mensen gaan jaren voorbij, elk jaar is weer een jaar verder in de tijd.
Een nieuw jaar die een nieuw begin aankondigt van wat dat jaar weer te gebeuren staat.
In Gods koninkrijk zijn er  processen. Een proces stopt of begint niet bij het veranderen van een jaartal.
Het loopt daar dwars doorheen. Een proces in je persoonlijke leven, maar ook processen in landen, het   proces van de wereld. Achter alle gebeurtenissen in de geschiedenis, het heden en de toekomst zit een plan.
Een plan dat God heeft aangekondigd door profeteren, door de bijbel,
maar vooral in Zijn  Zoon Jezus Christus. Het plan om Hem te sturen als redder van de wereld werd al aangekondigd in Genesis en is sindsdien in alle tijden voorspeld.
Uiteindelijk was daar de vervulling van de tijd en is Jezus gekomen.
Daarmee is een deel van het woord vervuld. Hij kondigde aan dat Hij terug zou komen op een tijd dat niemand weet, ook Hij zelf niet. Daarin liet Hij zien dat al hoewel er tekenen van de tijd zijn, je vooral gericht moet zijn om gereed te zijn voor de dag dat Hij terug komt.
Elke dag opnieuw kan het moment daar zijn, juist op een moment dat je het niet verwacht.
 
In de tijd die er tussen ligt zijn er twee hele belangrijke opdrachten uit gesproken, "Gaat heen maakt alle volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de zoon en de Heilige Geest" is er daar een van. Deze opdracht staat daar onveranderd en is de belangrijkste taak van het lichaam van Christus en dus van jou. Daarnaast staat er dat Jezus terug zou komen als het evangelie over de hele wereld is gegaan. Iedereen moet het horen en weten dat er redding in Jezus is.
Deze twee processen moeten boven aan staan bij alles wat je doet, wat wij als lichaam van Christus doen. Het bereiken van de mensen, het discipelen van mensen, en over de wereld gaan het evangelie te verkondigen.
 
Juist in onze tijd en generatie is er een enorme mogelijkheid dit ook daadwerkelijk te doen. Juist door de middelen die ons ter beschikking staan, kunnen wij mensen overal in de wereld bereiken. Juist wij hebben de mogelijkheid overal te komen, als persoon, of met gebruik van communicatie middelen. Ik geloof dat God ons oproept om ons te richten op het bereiken van de mensen,
het brengen van het evangelie over de hele wereld.
 
Daarvoor is soms nodig dat wij onze  kerken veranderen naar open plaatsen waar mensen kunnen komen al . Het is nodig dat wij  naar de mensen toe stappen, ze vinden  op de plekken waar ze zijn.
Het is nodig dat we geloven dat God ons daarin kan volgen met tekenen en wonderen, als wij durven uit te stappen in geloof. Als het lichaam van Christus zich daar op richt, dan zullen wij veel minder bezig zijn met wanneer de komst van Jezus zal zijn, met het duiden van gebeurtenissen.
Wij staan dan met beiden bennen midden in de wereld te doen waar we voor geroepen zijn, al werkende komt dan de dag dat de tijd vervuld zal zijn.
 
Juist het lichaam van Christus heeft een antwoord op het lijden van de mensen, om in tijden van rampspoed, als mensen honger hebben, geen dak boven hun hoofd hebben, daar te kunnen zijn om te helpen.
Niet in eigen kracht en door eigen middelen maar in Gods kracht en Zijn voorziening zoals Jezus een menigte kon voeden door vijf broden en twee vissen.
Het nieuws van financiële problemen in ons land, kan je verlammen maar je ook uitdagen en testen in hoever je God durft te vertrouwen.
Raak je totaal op je zelf gericht om zoveel mogelijk met je eigen handen de zaak te redden, of leer je geloven dat net als voor het volk Israel er elke dag weer voldoende manna zal zijn, voor je zelf en je eigen gezin maar ook voor de mensen om je heen?
 
Durf jij je spullen los te laten en in te zetten voor de mensen om je heen, of geef je een steen als men om een brood vraagt? Deze tijd is het moment om als lichaam van Christus te gaan kijken waarin wij anders moeten gaan denken, anders moeten gaan kijken naar wie wij zijn, en welke taak wij hebben.
Waar overheden in staat zijn geweest meestal voor hun mensen te zorgen, zal dit steeds minder worden en zal het lichaam van Christus op moeten gaan staan en doen wat ze altijd in de geschiedenis deed, namelijk zorg dragen voor hun land.
Voor kinderen in nood, gezinnen die niets hebben, jeugd die op drift is geraakt.
In deze roeping zal dan in alles wat je doet, het evangelie doorklinken.
Woord en daad die in overeen stemming met elkaar zullen zijn.
 
2012 is een jaar waarin de processen van de afgelopen tijd verder zullen gaan.
Een jaar waarin er besluiten genomen zullen moeten worden om samen op te gaan staan in de opdracht die wij hebben gekregen van God. Het is van groot belang  de eenheid waarnaar God zo verlangt onder Zijn kinderen handen en voeten te geven.
Door verzoening het verleden los te laten en je samen te richten op je stad en land. Niet een eenheid waarin iedereen het zelfde moet zijn of denken, maar een eenheid in ons geloof in Jezus Christus. waarin juist de verscheidenheid van Gods kinderen een zegen is, anders had Hij iedereen wel gelijk geschapen.
De verscheidenheid maakt juist dat wij in staat zijn God beter te leren kennen, dat wij in staat zijn onze opdracht uit te voeren.
 
Ik geloof nog steeds dat het Gods verlangen is een opwekking te brengen, naar een grote opleving in ons land. Maar ook een wereldwijde opwekking. Dat hangt niet alleen van Hem af, maar ook van het feit dat wij als Gods kinderen durven uit te stappen in onze roeping. Durven te spreken, geloof hebben dat God onze gebeden wil verhoren. Opwekking hangt af van anders gaan kijken naar het zijn van het lichaam van Christus. de kerk. Anders te kijken naar de wereld, anders te kijken naar jezelf en je geloofsgenoten.
Wij mogen als Gods huis discipelen voorbrengen die sterk zullen zijn, en als soldaten van een leger de overwinning van Jezus in nemen. Ons onderwijs moet gericht zijn op het voeden van Gods kinderen, het opvoeden van Gods kinderen. Gods huis is niet een plaats om vooral een goed gevoel aan over te houden. Niet de plaats voor alleen maar gezelligheid. Het is vooral de plaats van vorming, van onderwijs, van het ontvangen van nieuwe kracht, het leren staan in gehoorzaamheid, een samenzijn die sterk maakt.
Gods kerk is daar waar mensen bij elkaar komen in Jezus naam. Het gaat om het vestigen van Gods koninkrijk waarin alles word samengevat onder een naam de naam van de Heer Jezus Christus.
 
Daarom als 2012 begint en de gebeurtenissen elkaar opvolgen, kijk dan met geestelijke ogen ernaar.
Kijk ernaar welk antwoord wij in Zijn naam daarop zouden kunnen geven.
Laat je niet intimideren door werk van de duivel en zijn mensen, maar weet dat zei geen probleem hoeven te zijn als wij Gods kinderen in positie gaan staan die Hij ons heeft gegeven.
Ik geloof dat dit een prijs zal kosten, een prijs die al jaren door velen van Gods kinderen wordt betaald, namelijk dat het gepaard kan gaan met vervolging en lijden.
De bijbel zegt  dat het niet zal opwegen tegen de heerlijkheid die wij straks bij Hem hebben.
God is  met ons al de dagen van dit jaar, durf je koers te verleggen als dat nodig is.
Durf anders te denken.
Durf anders te doen.
Durf de visie en het verlangen dat al jaren in je hart ligt juist in 2012 uit te werken en er in te gaan staan. Durf kerk te zijn, durf jezelf te zijn, durf te geloven dat juist wij het verschil kunnen maken tot dat Hij komt.   myShepherd Theunus Herder Dec. 2011 ( bewerking van een profetie die ik mocht ontvangen, zie onder profetie)
Date / Time
 
Hoofd menu
· Links
· HOME
» Preken
» blog
Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:


Vergeet me niet

[ ]
Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven en een email ontvangen zodra er wijzigingen zijn in de website?

Meld u HIER aan en laat uw email achter.
herder
Film Menu