Profetisch Woord

profetisch woord 
 
In de levensloop van mensen gaan jaren voorbij.
Elk jaar is het weer een jaar verder in de tijd.
Een nieuw jaar die een nieuw begin aankondigt van wat dat jaar weer te gebeuren staat.
In Mijn koninkrijk zijn er processen, en seizoenen.
Een proces stopt of begint niet bij het veranderen van een jaartal. Het loopt daar dwars doorheen.
Een proces in je persoonlijke leven, maar ook processen in landen, het proces van de wereld.
Achter alle gebeurtenissen in de geschiedenis, het heden en de toekomst zit een plan, een plan die Ik heb aangekondigd door profeteren, door de bijbel, maar voorla in Mijn zoon Jezus Christus.
Het plan om Hem te sturen als redder van de wereld werd al aangekondigd in Genesis en is sindsdien in alle tijden voorspeld. Uiteindelijk was daar de vervulling van de tijd en is Hij gekomen.
Daarmee is een deel van het woord vervuld.
Hij kondigde aan dat Hij terug zou komen op een tijd dat niemand weet, ook Hij zelf niet.
Daarin liet Hij zien dat al hoewel er tekenen van de tijd zijn,
je vooral gericht moet zijn om gereed te zijn voor de dag dat Hij terug komt.
Elke dag opnieuw kan het moment daar zijn,juist op een moment dat je het niet verwacht.
 
In de tijd die er tussen ligt zijn er twee hele belangrijke opdrachten uit gesproken:
 "Gaat heen maakt alle volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de zoon en de Heilige Geest" is er daar een van. Deze opdracht staat daar onveranderd en is de belangrijkste taak van het lichaam van Christus en dus van jou. Daarnaast staat er dat Jezus terug zou komen als het evangelie over de hele wereld is gegaan. Iedereen moet het horen en weten dat er redding in Jezus is. Deze twee processen moeten boven aan staan bij alles wat je doet, wat jullie als lichaam doen. Het bereiken van de mensen,het discipelen van mensen, en over de wereld gaan het evangelie te verkondigen.
 
Juist in jullie tijd en generatie is er een enorme mogelijkheid dit ook daadwerkelijk te doen.
Juist door de middelen die jullie ter beschikking staan, kunnen jullie mensen overal in de wereld bereiken. Juist jullie hebben de mogelijkheid overal te komen, als persoon, of met gebruik van communicatie middelen.
 
Daarom is Mijn oproep deze: Richt jullie op het bereiken van de mensen, en het brengen van het evangelie over de hele wereld. Verander jullie kerken als dat nodig is naar open plaatsen waar mensen kunnen komen. Stap naar de mensen toe, vind ze op de plekken waar ze zijn.
Geloof dat Ik jullie daarin kan volgen met tekenen en wonderen, als jullie durven uit te stappen in geloof.
Als het lichaam van Christus zich daar op richt, dan zullen jullie veel minder bezig zijn met wanneer de komst van Jezus zal zijn, met het duiden van gebeurtenissen.
Jullie staan dan met beiden bennen midden in de wereld te doen waar jullie voor geroepen zijn.
Al werkende komt dan de dag dat de tijd vervuld zal zijn.
 
Juist het lichaam van Christus heeft een antwoord op het lijden van de mensen, om in tijden van rampspoed, als mensen honger hebben, geen dak boven hun hoofd hebben,
daar te kunnen zijn om te helpen.
Niet in eigen kracht en door eigen middelen maar door Mijn kracht en Mijn voorziening zoals Jezus een menigte kon voeden door vijf broden en twee vissen.
Het nieuws van financiële problemen in jullie land, kan je verlammen maar je ook uitdagen en testen in hoever je Mij durft te vertrouwen. Raak je totaal op je zelf gericht om zoveel mogelijk met je eigen handen de zaak te redden, of leer je geloven dat net als voor het volk Israel er elke dag weer voldoende manna zal zijn, voor je zelf en je eigen gezin maar ook voor de mensen om je heen?
Durf jij je spullen los te laten en in te zetten voor de mensen om je heen, of geef je een steen als men om een brood vraagt? Deze tijd is het moment om als lichaam van Christus te gaan kijken waarin jullie anders moeten gaan denken anders moeten gaan kijken naar wie jullie zijn, en welke taak jullie hebben.
Waar overheden in staat zijn geweest meestal voor hun mensen te zorgen, zal dit steeds minder worden en zal het lichaam van Christus op moeten gaan staan en doen wat ze altijd in de geschiedenis deed namelijk zorg dragen voor hun land. Voor kinderen in nood, gezinnen die niets hebben, jeugd die op drift is geraakt.
In deze roeping zal dan in alles wat je doet, het evangelie door klinken.
Woord en daad die in overeen stemming met elkaar zullen zijn.
De processen van de afgelopen tijd  zullen verder gaan.
Een jaar waarin er besluiten genomen zullen moeten worden, om samen op te gaan staan in de opdracht die Ik jullie heb gegeven. Waarin het van groot belang is, de eenheid waarna Ik zo verlang onder Mijn kinderen, handen en voeten te geven. Door verzoening het verleden los te laten en jullie samen te richten op je stad en land. Niet een eenheid waarin iedereen het zelfde moet zijn of denken,
maar eenheid in jullie geloof in Jezus Christus.
waarin juist de verscheidenheid van Mijn kinderen een zegen is, anders had Ik iedereen wel gelijk geschapen. De verscheidenheid maakt juist dat jullie in staat zijn Mij beter te leren kennen, dat jullie in staat zijn jullie opdracht uit te voeren.
 
Mijn verlangen is nog steeds na alle jaren dat Ik dat aankondig dat Ik verlang naar opwekking, naar een grote opleving in jullie land. Maar ook een wereldwijde opwekking. Dat hangt niet alleen van Mij af, maar van het feit dat Mijn kinderen durven uit te stappen in hun roeping. Durven te spreken, geloof hebben dat Ik jullie gebed verhoor. Opwekking hangt af van anders gaan kijken naar het zijn van het lichaam van Christus, de kerk. Anders te kijken naar de wereld, anders te kijken naar jezelf en je broes en zussen in Mij.
 
Het wordt tijd dat,Mijn huis discipelen voorbrengen die sterk zullen zijn, en als soldaten van een leger de overwinning van Jezus in nemen.
Het wordt tijd dat het onderwijs gericht is op het voeden van Mijn kinderen, het opvoeden van Mijn kinderen. Mijn huis is niet een plaats om vooral een goed gevoel aan over te houden.
Niet de plaats voor alleen maar gezelligheid.
Het is vooral de plaats van vorming, van onderwijs, van het ontvangen van nieuwe kracht,
het leren staan in gehoorzaamheid. Een samenzijn die sterk maakt. Mijn kerk is daar waar mensen bij elkaar komen in Mijn naam. Het gaat om het vestigen van Mijn koninkrijk waarin alles word samengevat onder een naam, de naam van de Heer Jezus Christus.
 
Daarom als de gebeurtenissen elkaar opvolgen, kijk ernaar met geestelijke ogen ernaar.
Kijk erna welk antwoord jullie in Mijn naam daarop zouden kunnen geven.
Laat je niet intimideren door werk van de duivel en zijn mensen, maar weet dat zij geen probleem hoeven te zijn als Mijn kinderen in positie staan.
 
Weet dat dit een prijs zal kosten, een prijs die al jaren door velen van Mijn kinderen wordt betaald, namelijk dat het gepaard kan gaan met vervolging en lijden.
Weet daarin in dat niet zal opwegen tegen de heerlijkheid die jullie straks bij Mij hebben.
Ik ben met jullie al de dagen van dit jaar, durf je koers te verleggen als dat nodig is.
 
Durf anders te denken.
Durf anders te doen.
Durf de visie en het verlangen dat al jaren in je hart ligt uit te werken en er in te gaan staan.
Durf kerk te zijn.
Durf jezelf te zijn.
Durf te geloven dat juist jullie het verschil kunnen maken tot dat Hij komt.
 
 myShepherd Theunus Herder 2012    
Date / Time
 
Hoofd menu
· Links
· HOME
» Preken
» blog
Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:


Vergeet me niet

[ ]
Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven en een email ontvangen zodra er wijzigingen zijn in de website?

Meld u HIER aan en laat uw email achter.
herder
Film Menu