Vrees niet geloof alleen

"Vrees niet geloof alleen"
 
Het dochtertje van Jairus
 
22 En er kwam een van de oversten der synagoge, genaamd Jaïrus, en toen deze Hem zag, wierp hij zich neder aan zijn voeten, 23 en hij smeekte Hem dringend, zeggende: Mijn dochtertje ligt op haar uiterste; kom toch en leg haar de handen op, dan zal zij behouden worden en in leven blijven. 24 En Hij ging met hem mede en een grote schare volgde Hem en zij drongen tegen Hem op. (...) 35 Terwijl Hij nog sprak, kwam men uit het huis van de overste der synagoge hem zeggen: Uw dochter is gestorven; waarom valt gij de Meester nog lastig? 36 Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen. 37 En Hij stond niemand toe met Hem mede te gaan, behalve Petrus en Jakobus en Johannes, de broeder van Jakobus. 38 En zij kwamen in het huis van de overste der synagoge en Hij zag het misbaar en mensen, die luid weenden en weeklaagden. 39 En binnengekomen, zeide Hij tot hen: Waarom maakt gij misbaar en weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. 40 En zij lachten Hem uit. Doch Hij dreef hen allen het huis uit en nam de vader van het kind en de moeder en die bij Hem waren mede en Hij ging het vertrek binnen, waar het kind lag. 41 En Hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita koem, hetgeen betekent: Meisje, ik zeg u, sta op! 42 En het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen; want het was twaalf jaar.(...) Marcus 5
 
Het dochtertje van Jairus is gestorven Jezus zegt:"vrees niet geloof alleen"
 
Er zijn heel veel omstandigheden in je leven waarvan je kan denken, dit is het einde, zijn dochtertje was gestorven, het had geen zin meer volgens de mensen om Jezus mee te nemen in deze hope loze situatie. Maar Jezus luisterde niet naar hen, Hij luisterde naar zijn Vader, en wist dat er een wonder zou gaan gebeuren.
 
"vrees niet geloof alleen" diepe woorden en als het goed met je gaat lees je er misschien overheen. Maar juist in de moeilijk omstandigheden zijn dit woorden die je diep kunnen raken. Jezus die zegt: Vrees niet, wees niet bang dat Ik de situatie in je leven niet in handen heb. Geloof dat Ik in controle ben, ook al begrijp je het niet. Geloof dat wat er ook gebeurt, Ik in staat ben nieuw leven te brengen. Dat Ik daar waar een weg dood loopt  een weg kan bannen.
 
"vrees niet geloof alleen" als je kind een heel andere weg opgaat en je denkt:"hoe komt dit ooit weer goed" Blijf in vertrouwen bidden, ook al duurt het lang.
 
"vrees niet geloof alleen"  woorden die soms een gevecht zijn, omdat je de pijn in je lichaam voelt. Het op dit moment niet goed met je gaat. Je denkt:"hoe zal dit verder gaan" Vrees niet Mijn kind wat Ik zorg voor je, en ook al voelt het niet zo, Ik heb je situatie in handen. Blijf geloven dat Ik een wonder kan doen. Geloof dat als je leven afloop, dit niet het einde is , maar verder gaat bij Mij. Geloof, vertrouwen, verwachting hebben dat Ik in je situatie er ben en als er geen hoop meer is, dat het nog goed komt, Ik in staat ben het dochtertje van Jairus tot leven te weken. Jou omstandigheden tot leven te weken, zodat je weer verder kan. Aanvaardend de manier waarop Ik dat doe in jou leven.
 
Vrees en geloof
 
Een moord wapen van de tegenstander, die je wil overtuigen dat het allemaal geen zin meer heeft. Dat het toch niet meer goed komt. Het is voorbij! laat ook allemaal maar! Waarom leef ik eigenlijk? Versla de vijand van vrees in je leven.
 
"vrees niet geloof alleen" Richt je ogen op Mij. Ontvang Mijn rust en vrede in de storm, de donder en bliksem. Geloof dat er ook al zie je aan het einde van de pad een dicht gemetselde deur, en je niet verder kan, Ik jou in staat zal stellen die muur open te breken. Geloof maakt dat je niet bij die dicht gemetselde deur gaat zitten, in een gedoken, vol angst dat het afgelopen is. Geloof maakt dat je door dat je Mij hebt leren kennen, en weet van eerder ervaringen in je leven en de verhalen die je hebt gehoord, dat Ik het laatste woord heb. Ik zeg tegen jou: "toe maar duw die muur maar omver" omdat de kracht dat te doen niet van jezelf komt maar van Mij.
 
"vrees niet geloof alleen" Vrees die opkomt door ervaringen in je leven, door dingen die je hebt meegemaakt. De angst dat het weer zal gebeuren, angst omdat het toen zo heftig was. Vrees ook voor de toekomst, de constante woorden van  onheil die klinken op het journaal. Woorden die gaan zitten in je hoofd en waar je langzamerhand in gaat geloven. Maar jij behoort tot Mijn koninkrijk, jou nieuws bericht is geschreven in de bijbel. Van een hoop volle toekomst, dat Jezus Christus terug zal komen. Voedt je met Mijn woord, voedt je door in relatie met Mij te zijn en met de broer en zussen om je heen.
 
"vrees niet geloof alleen"  Heeft alles te maken met naar wie je wil luisteren wie je gelooft. Geloof Mij dat Ik er voor je ben en je de kracht kan geven met elke situatie van je leven om te gaan. Of je nu te maken hebt met ziekt, overlijden van iemand om je heen, financieel het moeilijk is, problemen met je kinderen, je relatie moeizaam verloopt, het op je werk niet goed gaat. Wat dan ook, vrees niet, wees niet bang dat Ik je situatie niet in handen heb, als je het aan Mij wilt geven. Geloof Mij op wat Ik zeg, dat er voor jou altijd weer en nieuwe morgen zal komen. Een nieuwe weg, ook al zit je in de gevangenis zoals vele christen in andere landen zitten. Ook al kun jij je huis niet meer betalen, vrees niet, geloof dat Ik uitkomst zal geven. Zorgen dat je onderdak en te eten hebt.
 
Verwacht Mij in al de omstandigheden van je leven! 
 
 
myShepherd Theunus Herder december 2011      
Date / Time
 
Hoofd menu
· Links
· HOME
» Preken
» blog
Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:


Vergeet me niet

[ ]
Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven en een email ontvangen zodra er wijzigingen zijn in de website?

Meld u HIER aan en laat uw email achter.
herder
Film Menu