Woord kinderen

Kinderen
 
Wie van Jullie de kleinste is zal de grootste genoemd worden.
De jongens en meisjes die opgroeien in jullie verantwoordelijkheid hebben een grote plaats in Mijn hart.
Jezus zei: "laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet".
Ik wil een beweging opgang brengen onder de kinderen, waarin Ik hen op de hoogste plaats zet.
Daar waar het kind vaak nog wordt gebracht in de bijzalen van uw gedachten, ga Ik ze plaatsen in het centrum van het lichaam van Christus.
Ik ga als het ware de spotlights op de kinderen zetten, zodat ze gezien en gehoord worden en volop de ruimte krijgen. De zegen van de bedieningen en de gaven van de geest is er voor hen,vaak wordt er gedacht dat de bedieningen en de gaven van de geest alleen voor volwassen zijn, Ik denk daar heel anders over.
 
Toen Ik zei tegen Adam en Eva vermenigvuldig jullie, dat er vanuit jullie eenheid nieuw leven mag worden geboren, gaf Ik aan hen een zeer kostbaar geschenk, en vertrouwde Ik hen toe leven voort te brengen.
Adam en Eva die als volwassen waren geschapen en geen kind waren geweest, kregen nu samen een kindje toevertrouwd. Ze kregen daardoor het ouderschap toebedeeld.
Vanuit daar is dat door alle eeuwen doorgegaan.
Zelfs Jezus is geboren uit een aardse moeder en Mij als Vader. Ook hij is geboren als baby, is opgegroeid in een gezin, en heeft de verschillende fases van het opgroeien meegemaakt.
Als er een afbeelding van Jezus wordt gemaakt is dit meestal als volwassene.Maar Jezus was ook kind en kan daardoor meevoelen en zich in leven in al die verschillende fase,s van baby, peuter, kleuter, tiener enz. Daarmee laat Ik zien hoe belangrijk Ik dit vind. Ik had er ook voor kunnen kiezen om Jezus net als Adam en Eva als volwassen naar de aarde te laten gaan. Maar omdat Ik wilde dat Jezus de verlosser, de hoop en vriend voor iedereen zou kunnen zijn is hij niet alleen de weg gegaan van zijn 30e tot zijn hemelvaart maar ook de vaak onderbelichte weg van 0 tot 30 jaar.
Te spelen met andere kinderen, les krijgen, broers en zussen hebben, een vak te leren als timmerman.
Hier ging een zorgvuldig opgezet plan aan vooraf, vanaf het moment dat Adam en Eva uit het paradijs werden gezet tot dat Maria zwanger werd. Maria die uit een lijn kwam dwars door alle tijden heen, met namen als Abraham, koning David maar ook Raghab de prostituee. Daarom is Jezus er voor het kind in de moederschoot, het pas geboren baby, de zoekende tiener, maar ook voor de moeder en vaders.
Dit houd in dat het lichaam van Christus zich ook behoord te richten om alle leeftijden te bedienen. De apostel is er voor iedereen, de profeet net zo  leraar, herders allemaal zijn ze geroepen om het lichaam van Christus te dien voor alle leeftijden.
Mijn genezende kracht is er voor de kinderen, Mijn bemoedigende woorden door profetie is er voor de kinderen, goed onderwijs, het leren uitstappen in de gave van de geest, lofprijs en aanbidding, kinderen die muziek gaan maken, die dansen in het rond, die ruimte hebben om creatief te zijn.
 
De kinderen zijn uit jullie voort gekomen en daarmee ook jullie verantwoordelijkheid. Het kind dat afhankelijk is van jou besluiten, van jou verzorging van het er wel of niet zijn voor het kind.
De jongens en meisjes die veilig moeten kunnen opgroeien, zonder druk zich mogen ontwikkelen, voor wie het vanzelfsprekend hoort te zijn dat er voedsel is, kleding , enz.
Dat het kind geleerden en gevormd wordt om straks zelf het leven in te stappen om uiteindelijk ook zelf weer ouder te zijn. Het is voor Mij als Vader van iedereen die Mij als Vader wil aanvaarden, moeilijk te begrijpen dat er vaak onbewust waarde oordelen worden gegeven. Alsof een samenkomst met volwassenen de samenkomst is waar Ik aanwezig ben. Alsof de Heilige geest er alleen maar is voor een bepaalde groep.
Wil Ik de kleintjes niet vervullen met Mijn geest? Ben Ik niet juist de Vader die midden tussen de kinderen gaat zitten, een op Mijn rechter been en een op Mijn linker, en die alle aandacht voor ze wil hebben?
Is het daarom niet van groot belang  om de kinderen te halen uit de bijzalen van  jullie gedachten en dat jullie ze als uitgangspunt gaat nemen in het lichaam van Christus? Nogmaals zeg Ik:
" laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet"
 
Ik zie een kind lopen in een stad, het is een jongen die rond zwerft en bedelend aan eten probeert te komen. Zijn kleren zijn vies en stuk, vannacht heeft hij geslapen ergens onder een brug op een kartonnen doos.
De toekomst voor dit kind is erg onzeker. Op een vuilnisbelt staat een groep kinderen te wachten op de volgende vuilniswagen die het vuil gaat storten. Als hij dat doet storten de kinderen zich op het vuil om te kijken of er iets te eten is. Velen van hen zijn ziek en zullen niet volwassen worden.
 
In een donkere ruimte zit een meisje, ze heeft weinig kleren aan en is verdoofd door een of ander middel.
Ze luistert angstig naar de geluiden op de gang of er weer een man aankomt om haar te misbruiken.
 
Ergens in de bossen staat een gebouw, het is maar bij weinig mensen bekend. Een moeder met haar drie kinderen is er naar toe gevlucht toen vader weer eens de kinderen en de moeder mishandeld had.
 
Een kind geboren in een gezin waar haat de boventoon voord. Haat tegen het voor het kind onbekende vijand. Opgegroeid met een geloof dat mensen onderdrukt en zelfs dood. Later staat het groot geworden kind met een vest met een zelfgemaakte bom in een station.
 
Kinderen over de hele wereld die in grote nood verkeren.
Ik zie ze elke dag en hoor ze in hun hart huilen. Ook kinderen vlak bij jou in de buurt, dat gezin dat maar weinig heeft te besteden en daardoor hun kinderen niet kan geven wat ze nodig hebben.
Waar iedereen in de zomer op vakantie is, blijven deze kinderen thuis. Om hun heen zijn de vele dingen die ze wel zouden willen hebben, maar het is altijd het andere kind die het geluk heeft het te kunnen kopen. Waarom laat Ik dit u zien, dat wat in mijn hart leeft?
Waarom maak Ik jullie deelgenoot van Mijn verdriet over deze kinderen?
Omdat Ik weet dat jij er ook niet onbewogen naar kunt kijken als een kind in het ziekenhuis ligt aan allerlei slangen. Uw hart schreeuwt naar Mij, maar Mijn hart schreeuwt naar jou. 
 
Deze kinderen wil Ik zo graag helpen maar Ik heb jou handen en voeten nodig, jou vermogen om het kind van de straat te halen, te wassen. van nieuwe  kleren te voorzien en onderdak voor hem te regelen. Ik heb jou inzet en ook geld nodig om kinderen die honger hebben te eten te geven. De mensen die zijn gegaan om deze kinderen te helpen mogen niet vergeten worden door hen die thuis gebleven zijn. Alleen samen kunnen jullie iets wezenlijks veranderen. Ik heb jou stem nodig en je aandacht  voor al die vaak jonge kinderen die misbruikt worden. Ze mogen niet vergeten worden, en zeker als je een stem hebt en invloed, dat je die aanwend om er iets aan te doen. Laat de mensen die deze kinderen opvangt weten dat je met hen staan .
 
Al die kinderen in gebroken gezinnen, afhankelijk van wat er nu weer over ze beslist wordt.
Waarschijnlijk komt je er vandaag nog een tegen, Ik vraag je oog voor ze te hebben, en te kijken wat je eventueel voor ze kunt doen. De kinderen die opgroeien in gezinnen met haat hebben zo jou liefde nodig. Zodra ze in je leven komen neem ze dan mee in jou kijk op mensen en probeer ze te ontwapenen door er voor hen te zijn. Misschien denk je dat het toch niet uitmaakt. Maar elk kind dat geholpen wordt en elk kind dat daardoor gezond kan opgroeien is van onschatbare waarde. Elk kind dat te drinken krijgt als het dorst heeft, en te eten wanneer het honger heeft, is geen druppel op de gloeiende plaat, maar een stukje goud.
 
Het enige wat Ik vraag is om oog te hebben voor ze, te beginnen met eventueel je eigen kinderen, kleinkinderen en de kinderen in je omgeving. Om je in te zetten voor de mensen die geroepen zijn om te gaan te ondersteunen. Dat jij je hart niet afsluit voor de nood om je heen, maar weet dat juist jij geroepen bent om die handen en voeten te zijn die Ik nodig heb deze kinderen in nood te kunnen helpen.        
Date / Time
 
Hoofd menu
· Links
· HOME
» Preken
» blog
Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:


Vergeet me niet

[ ]
Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven en een email ontvangen zodra er wijzigingen zijn in de website?

Meld u HIER aan en laat uw email achter.
herder
Film Menu