Israel

Israel        Jesaja 22
 
Breng in herinnering wat Ik gesprokken heb.
Breng in herinnering het verbond dat Ik gesloten heb met het huis van Israel.
Breng in herinnering de weg die Ik gegaan ben met het volk dat Ik uitverkoren heb.
Breng je in herinnering de profetieën die Mijn profeten uitgesproken hebben over de toekomende dingen.
 
Luister goed wie u nu bent en de weg die je nu kunt wandelen is daar door de generaties voor u. Uw leven is deel van het grotere geheel   vanwat al geweest is en van wat nog komen zal.  Ik zal het verbond wat Ik gesloten heb met u bezegelen met het bloed van Mijn zoon de Here Jezus Christus nooit verbreken.  Ik zal het verbond wat Ik gesloten heb met Abraham, Izaak en Jacob( Israel) noot verbreken.
 
Israel, Israel Mijn oogappel wat heb jij geleden hoe vaak is jou onrecht aangedaan.   Zo velen zijn meegevoerd door de vijand. Je mensen zijn gevangen genomen en je hebt zwaar moeten lijden, en velen zijn omgekomen en nooit terug gevonden.   Ik heb een keer gebracht in je lot door je het land terug te geven waar Mijn belofte voor jou op ligt. Te midden van je vijanden ben je als een stallend licht als een onneembare veste die niet kan worden ingenomen    In plaats dat jij je tent pinnen naar binnen moet zetten zal Ik maken dat jij je tent pinnen naar buiten kunt zetten.   Nu is het tijd je te bekeren Jeruzalem. Nu is het tijd terug te keren tot je maker die je geschapen heeft. Terug te keren naar Mijn hart Ik die een verbond gesloten heeft met jou.
De tijd zal aanbreken zegt Jahwe dat Ik  jullie in gedachte zal brengen de man zonder zonde die onder jullie gewandeld heeft. Hij yeshua die in jullie steden en dorpen verteld heeft over Zijn Vader en het koninkrijk gevestigd heeft. Hij Yeshua die op jullie heuvel van Gogoltha gestorven is maar ook weer opstond uit de dood. Ik zal jullie ogen zalf geven zodat je zult zien dat Hij koning is de Messias de belofte. De dag zal komen dat het huis van Israel en het huis van Yeshua in een adem genoemd zal worden. Waarin twee harten een zullen worden, waarin de wetten van Mijn liefde geschreven staan. Twee broers die elkaar vinden zullen en begrijpen zullen dat ze uit een Vader geboren zijn. Dan zal Mijn verbond met jullie zich vernieuwen en zullen je zonden vergeven zijn. Dan zul je wandelen in de  vrijheid die Ik voor jou bestemd heb. De vrijheid van  Yeshua  samen met alle gelovigen uit elke taal en natie. Dan zal de zoon des mensen jullie in Zijn armen sluiten Hem die jullie eerst hebben afgewezen door de hardheid van jullie harten zul je herkennen als de broer die geboren uit jullie geslacht de weg tot Mij jullie Vader bereid heeft. Dan zal Ik onder jullie wonen en jullie zullen bij Mij wonen. Dan zal het verleden en de toekomst verbonden worden met het verleden alsof het verleden niet achter je ligt.
 
Daarom wanneer de strijd tegen Mijn volk zal toenemen en leugens worden verspreid.
Wanneer bevriende landen zich terug trekken en er steeds grotere gevaar dreigt.
Wanneer Mijn volk in oorlogen beland en het grote onrecht wordt aangedaan. Blijf dan naast hen staan ga niet mee in de beeldvorming die gegeven wordt. Zie niet naar het vlees dat wat voor ogen is maar zie in de Geest. Zie wat daar aan het gebeuren is in de verwachting van de komst van Mijn zoon op de olijf berg. Wees de broer die biddend pleit en bid Jeruzalem vrede toe. De broer die mag laten zien dat de Here Jezus Christus de Messias is die gekomen is om vrijheid te brengen.
 
Ook Ismael zal Ik niet vergeten zegt God. De zoon van de verstoten vrouw van Abraham. Ook aan het hart van deze zoon, dit volk zal Ik kloppen. Ook hen zal Ik licht geven zodat ze gaan zien in het duister dat de man die ze volgen een gewone man van vlees en was die hen geen verlossing heeft gebracht. Uiteindelijk wanneer de tijd vervuld is zal Izaak, Ismael omarmen en ze zullen elkaar herkennen door het bloed dat vergoten is voor hen. Herkennen en samengebracht samen met alle gelovigen onder een naam de naam boven alle naam De Here Jezus Christus, de Messias, de verlosser. Hij die gekomen is en Hij die komen zal en de gelovigen verlost door Zijn bloed die Hem hebben aangenomen als een familie bij zich roepen zal.
 
 Maranatha zie Ik kom spoedig.    
 
 
 myShepherd  juli 2011 Theunus Herder            
Date / Time
 
Hoofd menu
· Links
· HOME
» Preken
» blog
Welkom
Inlognaam:

Wachtwoord:


Vergeet me niet

[ ]
Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven en een email ontvangen zodra er wijzigingen zijn in de website?

Meld u HIER aan en laat uw email achter.
herder
Film Menu